Dark Knight
Ladders Underway
Name
Gender
Level
Format
Players
Matches
DK Doubles 12062017
M & F
3.0 to 4.5
Doubles
25
64
DK Singles 12062017
M & F
3.0 to 4.5
Singles
25
173
Ladders Completed
Name
Gender
Level
Players
Matches
DK Doubles 2017
M
3.5 to 4.5
25
89
DK Singles 2017
M
3.5 to 4.5
25
179
DK Doubles in Lees Park 2016
M
3.5 to 4.0
21
43
DK Singles in Lees Park 2016 (TESTED)
M
3.5 to 4.5
20
245
Last 5 Matches
DK Doubles 12062017
Hao Yu / Ming Zhu
Archie LI / Jarry Han
7
5
Aug 14, 2017
Hao Yu / Jarry Han
Archie LI / Ming Zhu
6
3
Aug 14, 2017
chen yang / Lu Wang
Gavin huangfu / Tian Yang
6
2
Aug 12, 2017
Gavin huangfu / Zhihong Yang
Dony Jiang / Sonny Ng
7
5
Aug 12, 2017
Dony Jiang / Gavin huangfu
Sonny Ng / Zhihong Yang
6
2
Aug 12, 2017
DK Singles 12062017
Gavin huangfu
Hao Yu
6
4
Aug 16, 2017
Hao Yu
Gavin huangfu
7
5
Aug 16, 2017
Alfred Wei
Richard YANG
7
5
Aug 16, 2017
Wayne H.
Tian Yang
7
6
Aug 14, 2017
Tian Yang
Jarry Han
6, 6
0, 0
Aug 14, 2017