eTennis Viet

Đơn Nam/Nữ 2.5 (Men/Women Singles 2.5) - 20/11/2022

Hanoi, Vietnam
November 19, 2022 - November 20, 2022
Bracket Id: 10890 Print View

The bracket has completed.
Bracket complete
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Finals
ChampionKhoi Nguyen Tran (1)
Bye
Hiếu Lê Công (9)
forfeit
Thang Pham Vu (8)
Tung Tran (4)
4-2, 1-4, 1-0
Nhất Lê Viết (13)
Louis Chun (12)
4-2, 4-0
Thắng Nguyễn (5)
Bình Nguyễn Ngọc (6)
4-2, 4-2
Thái Lương (11)
Thanh Trường (14)
4-0, 4-3
Nam Phạm Duy (3)
Thành Sơn Ecovin (7)
4-2, 4-1
Hiroyuki Kamata (10)
Huy Phúc Phạm (15)
3-4, 4-2, 1-0
Hendrik Bruwer (2)
Bye
Thang Pham Vu (8)
Nhất Lê Viết (13)
4-2, 1-4, 1-0
Louis Chun (12)
Bình Nguyễn Ngọc (6)
0-4, 4-1, 1-0
Nam Phạm Duy (3)
Hiroyuki Kamata (10)
4-3, 4-1
Hendrik Bruwer (2)
Khoi Nguyen Tran (1)
4-1, 4-1
Hiếu Lê Công (9)
Tung Tran (4)
4-2
Thắng Nguyễn (5)
Thái Lương (11)
3-4, 4-2, 1-0
Thanh Trường (14)
Thành Sơn Ecovin (7)
4-0, 4-0
Huy Phúc Phạm (15)
Thành Sơn Ecovin (7)
forfeit
Thang Pham Vu (8)
Thái Lương (11)
6-5
Louis Chun (12)
Tung Tran (4)
6-2
Nam Phạm Duy (3)
Hiếu Lê Công (9)
4-2, 4-2
Hendrik Bruwer (2)
Khoi Nguyen Tran (1)
4-0, 3-4, 1-0
Thắng Nguyễn (5)
Thanh Trường (14)
4-3, 4-3
Huy Phúc Phạm (15)
Thành Sơn Ecovin (7)
6-3
Thái Lương (11)
Nam Phạm Duy (3)
6-2
Hendrik Bruwer (2)
Thắng Nguyễn (5)
4-1, 4-1
Huy Phúc Phạm (15)
Khoi Nguyen Tran (1)
6-2
Thái Lương (11)
Thanh Trường (14)
6-2
Hendrik Bruwer (2)

Thái Lương (11)
6-4
Hendrik Bruwer (2)

Thắng Nguyễn (5)
6-3
Thái Lương (11)
Huy Phúc Phạm (15)
forfeit
Thắng Nguyễn (5)
Huy Phúc Phạm (15)


Loser Round 1
Loser Round 2
Loser Round 3
Loser Round 4
Loser Round 5
Loser Round 6
Finals
Champion
Bracket Menu
Đơn Nam/Nữ 2.5 (Men/Women Singles 2.5) - 20/11/2022 is a tennis tournament in Hanoi, Vietnam.
Playing Levels:
Match Formats:
Gender:
2.00 to 2.75
Singles
All

Results

Bracket Organizer

Hung Ha
Recent Matches
November 20, 2022
Nam P.
Tung T.
6
2
Thắng N.
Thái L.
6
3
Thái L.
Hendrik B.
6
4
Hendrik B.
Thanh T.
6
2
Thái L.
Khoi Nguyen T.
6
2
View all matches

Invite Your Friends