VNTA Club

VNTA Club

Members:
Founded:
Location:
3
Sep 16, 2018
Hanoi, Vietnam
Organized by:
Vũ Ngọc Thành
VNTA Club là tập hợp các thành viên là học viên/cựu học viên và bạn bè có cùng một niềm đam mê tennis và mong muốn đóng góp một phần nhỏ công sức của mình để phát triển cộng đồng VNTA ngày càng tốt hơn.

Network Stats

Ladder Leagues Underway:
Complete:
Matches:
0
1
0
Team Leagues Underway:
Complete:
Matches:
0
0
0
Tournaments Underway:
Complete:
Matches:
0
1
0
Total Matches Played: 0

3 Network Members

Network Wall

Network Events
Filter
Apr 15 - Apr 21
Thu
15
Fri
16
Sat
17
Sun
18
Mon
19
Tue
20
Wed
21
Where is everyone playing tennis? Use an event to attract other network players to meet at a specific court to play some tennis. Learn more.

Go to Hanoi, Vietnam to view events for the entire area, and not just this network.

Network Calendar

April 2021
  No events

Network News

No records found

Network Comments

 Log in or register to post a comment.
Vũ Ngọc Thành - 2 years, 7 months
Xin chào cả nhà VNTA


Go to Hanoi, Vietnam to view comments, partner searches, and check-ins for the entire area, and not just for this network.
Chat for network members. All members will be notified when a comment is made.
Network Menu
Join Network

Network Activities Underway

Ladder Leagues:
  Team Leagues:
   Tournaments:

    Network Media