VNTA Club

VNTA Club

VNTA Club

Members: 3
Founded: Sep 16, 2018
Location: Hanoi, Vietnam
Network organizer:
Vũ Ngọc Thành
VNTA Club là tập hợp các thành viên là học viên/cựu học viên và bạn bè có cùng một niềm đam mê tennis và mong muốn đóng góp một phần nhỏ công sức của mình để phát triển cộng đồng VNTA ngày càng tốt hơn.

Network Stats

Ladder Leagues Underway:
Complete:
Matches:
0
1
0
Team Leagues Underway:
Complete:
Matches:
0
0
0
Tournaments Underway:
Complete:
Matches:
0
1
0
Total Matches Played: 0

3 Network Members

Network Wall

Network Events
Filter
Nov 30 - Dec 06
Wed
30
Thu
01
Fri
02
Sat
03
Sun
04
Mon
05
Tue
06
There are no events this week, or in the future.
Where is everyone playing tennis? Use an event to organize play sessions for a group of players. Players can rsvp for an event, and the system takes care of the rest. Learn more.

Go to Hanoi, Vietnam to view events for the entire area, and not just this network.

Network Calendar

December 2022
None

Network News

No records found

Network Comments

 Log in or register to post a comment.
Vũ Ngọc Thành
4 years, 2 months
Xin chào cả nhà VNTA


Go to Hanoi, Vietnam to view comments, partner searches, and check-ins for the entire area, and not just for this network.
Chat for network members. All members will be notified when a comment is made.
Network Menu
Join Network

Network Activities Underway

Ladder Leagues:
  Team Leagues:
   Tournaments:

    Network Media  

    Recent Awards

    None